6 kwietnia 2019

Napisał
SOBOTA CZWARTEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


J 7,40-53

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. Jeszcze inni mówili: „Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki.
Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: „Czemuście Go nie pojmali?”
Strażnicy odpowiedzieli: „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek przemawia”.
Odpowiedzieli im faryzeusze: „Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty”.
Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: „Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni?”
Odpowiedzieli mu: „Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei”.
I rozeszli się każdy do swego domu.


     „I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu.”
Takim krótkim zdaniem w dzisiejszej perykopie mówi nam Jan Ewangelista o różnicy zdań w odniesieniu do osoby Jezusa i Jego nauczania. Dla niektórych ludzi był On rzeczywistym Mesjaszem, zapowiadanym przez Boże słowo, oczekiwanym przez Naród Wybrany – i ci byli gotowi Go słuchać, przyjmować Jego naukę. Inni natomiast nie chcieli uznać Go za Tego, który był oczekiwany jako Zapowiedziany przez słowo Boże głoszone przez proroków przez Boga posłanych. Różne są i dziś postawy ludzkie wobec prawdy o Jezusie Chrystusie. Różne są i dziś postawy wobec Ewangelii, Jego nauki głoszonej przez Kościół św. przez Niego ustanowiony. Taka sytuacja jest dla nas wyzwaniem, by zastanowić się nad tym, jaka jest nasza postawa. Czas Wielkiego Postu, który przeżywamy (a kończy się już czwarty tydzień tego szczególnego okresu liturgicznego) jest czasem rekolekcji, sakramentu pokuty, wsłuchiwania się w Boże słowo. Stąd i konieczność pytania o naszą wiarę, o nasze zawierzenie Bogu, o naszą gotowość życia według nauki Jezusowej. Takie pytania musimy stawiać jednak na płaszczyźnie osobistej. Stąd zastanówmy się i odpowiedzmy, jaka jest nasza postawa wobec Chrystusa Pana. Czy rzeczywiście wierzymy? Jaka jest nasza wiara? Czy słuchamy Jego nauki? Czy staramy się tą nauką żyć na co dzień? Postawmy sobie te pytania.
Czytany 180 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png