o Diecezji

Mapa Diecezji Łomżyńskiej Mapa Diecezji Łomżyńskiej
Diecezja łomżyńska zajmuje obszar około 11.500 km na terenie trzech województw: podlaskiego (97 parafii), 

mazowieckiego (84 parafie) oraz 

warmińsko-mazurskiego (1 parafia). Teren ten zamieszkuje  542 975 mieszkańców, w tym wiernych 

537 927 osób. 

 
Diecezja łomżyńska w liczbach: 
 
Dekanatów - 24
Parafii - 182
 
W tym:
Parafii diecezjalnych - 177
Parafii zakonnych - 5

KOŚCIOŁY I KAPLICE

    Kościołów parafialnych - 175
    Kościołów rektoralnych - 4
    Kaplic w zastępstwie kościołów parafialnych - 2
    Kościołów w budowie - 3
    Kościołów - dawnych parafialnych - 2
    Kościołów zakonnych - 3
    Kościołów garnizonowych - 1
    Kościołów filialnych - 38
    Sanktuariów - 10
    Kaplic publicznych - 81

DUCHOWIEŃSTWO DIECEZJALNE

     Księży inkardynowanych do Diecezji - 562
     Księży pracujących w duszpasterstwie w Diecezji - 354
          proboszczów - 176
          wikariuszy - 151
          innych - 27
     Księży w centralnych instytucjach Diecezji - 45
     Księży łomżyńskich w Polsce poza Diecezją - 37
     Księży w służbie Stolicy Apostolskiej - 3
     Księży pracujących w duszpasterstwie poza granicami Polski - 47
    Księży ze stopniem naukowym:
     ze stopniem naukowym prof. dr. hab - 13
     ze stopniem naukowym doktora - 73
     ze stopniem magistra licencjata - 156
     ze stopniem licencjata - 4
     ze stopniem magistra - 183
     Księży studiujących - 14
          za granicą - 8
          w kraju - 6
     Księży na urlopie naukowym - 4
     Księży na urlopie - 9
     Księży emerytów i rencistów - 82
     Księży z innych diecezji przebywających w Diecezji Łomżyńskiej - 16

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE

    Ogólna liczba alumnów - 79
    alumnów łomżyńskich - 78
    alumnów z Diec. Mińsko Mochylewskiej(Białoruś) - 1
    Moderatorów - 5
    Profesorów i wykładowców - 48

ZAKONY I ZGROMADZENIA ZAKONNE MĘSKIE

     Zakonów - 1
     Zgromadzeń Zakonnych - 5
     Domów Zakonnych - 7
     Ogólna liczba kapłanów zakonnych - 29
          Proboszczów - 5
          Wikariuszy - 5
          Innych kapłanów - 19
     Braci zakonnych - 7

ZAKONY I ZGROMADZENIA ZAKONNE ŻEŃSKIE

      Zakonów - 2
      Zgromadzeń Zakonnych - 12
      Domów Zakonnych - 27
      Ogólna liczba sióstr zakonnych - 136

aktualizacja - 1 czerwca 2014 r. 
Czytany 44052 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png